ODLOŽENÍ VH OFS VYŠKOV

Věc: Odložení termínu zasedání Valné hromady OFS Vyškov

 

 

S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání Valné hromady, která byla řádně dle Stanov svolána na 14.1.2021, rozhodl Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Vyškov tak, že se termín zasedání odkládá. Nový náhradní termín byl stanoven na čtvrtek 11.3.2021.

 Program zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu zasedání. Podané návrhy kandidátů na členy volených orgánů OFS zůstávají v platnosti, pokud takový kandidát neoznámí sekretariátu svazu nesouhlas se svojí kandidaturou nebo pokud klub, který kandidáta navrhl, prostřednictvím svého statutárního orgánu takový návrh nestáhne. Obě výše uvedené možnosti lze učinit stejnými způsoby jako při podávání takových návrhů.

 

VV OFS Vyškov

Ve Vyškově dne 8.2.2021                                           Ondřej Šišma, předseda OFS Vyškov

 

 Opatření k nákaze COVID 19

 

 • Aktualní pravidla pro regionální fotbal 

Fotbalová asociace České republiky
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 233 029 111, fax: +420 233 353 107, www.fotbal.cz, e-mail: facr@fotbal.cz
IČO: 00406741, DIČ: CZ00406741, bankovní spojení: č.ú. 1601116011/0600
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1066

Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR

o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021


1. Soutěžní ročník 2020/2021 se ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží
v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, jako řídícího orgánu soutěže, přerušuje do dne 31.
12. 2020 do 23:59 hod.
2. Po dobu přerušení nejsou řídící orgány soutěží oprávněny schválit konání mistrovských a
pohárových utkání.

Jan Pauly - generální sekretář FAČR

Jaromír Dostál - 70 let

více zde

 

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTEŽÍ OFS VYŠKOV 2020/21

ZDE

Příloha 1

Příloha 2

TL podzim 2020

Změny a doplňky Pravidel fotbalu – platné od 1. 8. 2020

viz odkaz https://rozhodci.fotbal.cz/zmeny-a-doplnky-pravidel-fotbalu-platne-od-1-8-2020/a12702

Fotbalový kemp Sparty Praha pro děti ve Tvrdonicích. Přijede i kanonýr Lafata.

více zde

http://www.jmkfs.cz/fotbalovy-kemp-sparty-praha-pro-deti-ve-tvrdonicich--prijede-i-kanonyr-lafata-/8532

Losovací aktiv OFS Vyškov - elektronický 2020/21

Losovací tabulka - muži žáci  zde

Losovací tabulka - přípravka starší  zde

Losovací tabulka - přípravka mladší  zde

Termínová listina podzim 2020  zde

Adresář oddílů  zde

Nabídka OFS Vyškov

 VV vyhlašuje možnost spolupráce a nabízí potencionálním zájemcům pojmenování jednotlivých soutěží SR 2020/21 za poplatek.

 Příklad pojmenování soutěže :  xxxx Okresní přebor muži

 Vážení funkcionáři oslovujeme Vás, abyste tuto nabídku přeneslI na Vaše podnikatele nebo sponzory a tím jim zajistilI propagaci jejich firmy ve všech mediích, v celém prostředí FAČR  a dalších mediálních oblastech.

 Pokyny:

 • zájemci se nahlásí emailem na ofs@vyskov.cz, kde uvedou název, který by soutěž provázel celým ročníkem 2020/21
 • uvedou částku, kterou za tuto propagaci nabízí
 • uzávěrka přihlášek je 10. 8. 2020 a posílat ji mohou jak oddíly, tak jednotlivé subjekty

 za OFS Vyškov

 Ondřej Šišma - předseda

PRO TRENÉRY

TMK  JmKFS vyhlašuje kurz UEFA B licence , která se skládá ze 4 bloků . Zahájení je 4.12.2020  .

V příloze trenéři najdou pokyny a odkaz na přihlášení .  

TMK JmKFS- příloha 1 zde

Potvrzení o zdravotní způsobilosti - příloha 2 zde

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TJ Vilémovice nabízí

Srdečně vás zveme na 23.ročník turnaje v male kopané HYUNDAI CUP 2020, který se koná v sobotu 4.července 2020 na travnatých hřištích TJ Vilémovice u Macochy.

Startovné je 600,-KČ za tým.

Již ted se můžete přihlásit na turnaj  https://www.hyundaicup.cz/registrace-do-turnaje/  nejpozději do 20.6.2020. 

Kontakt a bližší info: 724259112, hcturnaj@seznam.cz, tjvilemovice1@seznam.cz

Těšíme se na Vaši účast.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AKTUALIZOVANÉ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

 

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.

 

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

  

 1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
 2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání:
  • přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS
  • nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR  
 3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
 4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
 7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. 
 8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
 9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 

Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA OFS - ukončení SR 2019/2020 zde

       


    

   

 

 


 
Kontakt

Okresní fotbalový svaz vyškov
Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov
+420 733 539 146

Oblíbené odkazy